Colofon

Algemeen
Denksportcentrum Apeldoorn is eigendom van de Stichting Denksportcentrum Apeldoorn , opgericht op 3 augustus 2001, met als doel een goede en op denksporten afgestemde accommodatie te bouwen en te exploiteren. In oktober 2002 werd het gebouw in gebruik genomen.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100204.

Om het contact met huurders en andere regelmatige gebruikers te onderhouden is een Adviesraad ingesteld.
De Apeldoornse Bridge Federatie (ABF), de Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (SBSA) en alle clubs, die een huurcontract met het centrum hebben, kunnen een vertegenwoordiger in de raad benoemen.

Privacy Verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons (telefonisch, contactformulier) contact opneemt .
Deze website plaatst geen cookies. Deze site verhuurt geen webruimte aan externe adverteerdiensten, zodat ook geen cookies van derden geplaatst worden.
Van u verkregen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht; ze komen ter beschikking van derden als en voorzover dat nodig is om uw bedoelingen te realiseren, en/of indien een wettelijke regeling zulks vereist.

Overige juridische informatie
Stichting Denksportcentrum Apeldoorn betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de eigenaar.
Op deze site kunnen links naar andere websites zijn opgenomen; daaruit mag niet worden afgeleid dat de stichting geheel of ten dele doel en inhoud van die sites onderschrijft.

jan heeft een goede vangst gedaan